Еднодневни маршрути

Предложение 1

К.к Боровец (н.м.в. 1350м.) – х. Чакър Войвода (н.м.в. 2000м.) – к.к Боровец 

Предложение 2

К.к Боровец – с. Бели Искър (н.м.в. 1150м.) – к.к Боровец 

Предложение 3

с. Бели Искър – м. Орлови скали (н.м.в. 2021м.) – с. Бели Искър

Продължителност - 5ч. 30мин.